O firmie
       Koncesjonowana Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych, AMRAR Spółka z o.o. prowadzi swoją    działalność od sierpnia 1990 r na podstawie koncesji MSW i A nr L - 1571 / 00 z dnia 01 września 2000 r (przed    wymianą nr 585/90 z dnia 13.06 1990 r) oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000113061.

       Od początku swego istnienia postawiliśmy na wysoką jakość i skuteczność naszych działań, realizowanych    poprzez stosowanie niekonwencjonalnych sposobów ochrony mienia naszych Zleceniodawców, a także stałe    doskonalenie zawodowe naszej kadry.
W okresie minionych lat nasi kontrahenci nie mieli w stosunku do nas żadnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przyjętych obowiązków, my natomiast pogłębiliśmy naszą wiedzę i zdobyliśmy istotne doświadczenie w realizacji takich usług jak:
  • ochrona stacjonarna obiektów zamkniętych i przestrzennych, (urzędy, obiekty mieszkalne, biurowe i handlowe, hurtownie i magazyny, szkoły i zakłady produkcyjne);
  • ochrona patrolowa, piesza i zmotoryzowana (osiedla mieszkaniowe, w tym zamieszkane przez cudzoziemców i dyplomatów, sieci obiektów handlowych, wydzielone obszary zamknięte, na których prowadza swoją działalność różne podmioty administracyjne, produkcyjne, usługowe, handlowe);
  • inkaso i przewozy wartości pieniężnych na rzecz instytucji państwowych, spółdzielczych podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz różnego rodzaju konwoje.
Dalej >>
Projekt i wykonanie InforpolNET